צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  safe

  עריכת מבדקי אכיפה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית

  הגדל

  רקע

   

  השירות מבוסס על הקמת מנגנון זיהוי דרישות החוק והערכת עמידת הארגון בדרישות. מנגנון זה מהווה את אחד המרכיבים העיקריים בת"י 18001 לניהול מערכות בטיחות ובריאות תעסוקתית וכולל מיפוי התחיקה הבטיחותית הרלוונטית לפעילויות הארגון, ביצוע הערכה בנוגע למידת עמידתו בדרישות כל דין והקמת מנגנוני מניעה ופיקוח. 

  יישום יעיל של מנגנון זה יוביל להפחתת סיכונים ומניעת תאונות ויוודא כי הארגון עשה את הנדרש ממנו בהיבט התחיקתי על מנת להגן על בטיחות העובדים ובריאותם. כמו כן, הטמעת מערך מבדקים אלו עשוי לסייע בצמצום החשיפה המשפטית (אחריות פלילית של המנהל) של הארגון ושל מנהליו לאחר התרחשות אירוע בטיחותי חמור. 


  תכולת השרות

  שלב א':
  מיפוי וסקירה של התחיקה הקיימת בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית והרלוונטית לפעילויות הארגון (כולל הכנת רשימות תיוג רלוונטיות). 

   

  שלב ב': ביצוע "מבדק אכיפה פנימי" לבחינת מידת עמידתו של הארגון בדרישות החוק 

  שאותרו בשלב א'.


  שלב ג': הכנת תכנית פעולה לתיקון הליקויים והממצאים שאותרו בשלב ב' ולמניעת ליקויים אלו בעתיד.


  שלב ד': ליווי הארגון ביישום תוכניות העבודה שנקבעו ולהשגת שיפור מתמיד, תוך סיוע במציאת פתרונות בטיחותיים רלוונטיים.
   

   

  חזרה לשרותי הייעוץ שלנו

  עבור לתוכן העמוד