צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  פרויקט MED TEST II - ייעול צריכת משאבים לצד פיתוח כלכלי

  9/02/2017

  MED-TEST הוא אחד הפרויקטים בתוכנית SWITCH MED  אשר הושקה על ידי ארגון UNIDO (United Nation Industry Development Organization).  מתרכז בהטמעת מתודולוגיית TEST (Transfer of Environmentally Sound Technology) במטרה לשפר את התחרותיות והביצועים הסביבתיים-כלכליים של המגזר התעשייתי ובכך להגן על משאבי הטבע בד בבד עם פיתוח כלכלי. המתודולוגיה עוסקת בהטמעת כלים חיוניים כבסיס לגישה חסכונית במשאבי טבע וייצור אחראי של מוצרים לכל אורך מחזור חייהם ומתבססת על שלושה עקרונות מרכזיים:
  - ניהול משאבים וייעול ייצור נקי (RECP- Resource Efficiency and Cleaner Production)
  - מערכת ניהול סביבתית  (EMS- Environmental Management System)
  - חשבונאות זרימת חומר מול עלות  (MFCA- Material Flow Cost Accounting)

   

   

   


  בין השנים 2009-2012 התקיים הפיילוט ראשון של ה- MED TEST, ב-43 מפעלים במדינות דרום הים התיכון (מרוקו, טוניס ומצרים). כבר במחזור הראשון הפרויקט הגיע להישגים משמעותיים: 54% מההשקעות הוחזרו בפרק זמן הקטן משישה חודשים; 75%  הטמעה של תכניות התייעלות; חיסכון של 7.9 מיליון קו"ב מים לשנה וחיסכון של 263 ג'יגה וואט לשנה. כפועל יוצא פרויקט MED TEST II יצא לדרך בינואר 2015 בחמש מדינות נוספות (לבנון, פלסטין, ירדן, ישראל, ואלג'יריה).

   

  יישום הפרויקט בישראל:
  הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל בישראל הסתכמו בשנת 2012 בכ-3.1 מיליארד שקלים. בשנים 2012-2008 עלו ההוצאות לשמירה על הסביבה ביותר מ-20%, כאשר רוב ההוצאות לשמירה על הסביבה התרכזו בתחום שמירה על איכות האוויר והאקלים (47%) והטיפול בשפכים (25%). השקעות עבור פעולות של פתרון קצה היוו ב-2012 כ-87% מסך ההשקעות באיכות הסביבה, ורק 13% הושקעו בפרויקטי טכנולוגיה נקייה .
   
  MED-TEST Israel   יצא לדרך בינואר 2015 כחלק מהפרויקט הבינלאומי – סובב אגן הים התיכון – בהובלת מרכז וייץ לפיתוח בר קיימא, משרדי הכלכלה והגנת הסביבה, התאחדות התעשיינים ונציבות האיחוד האירופי בישראל. בפרויקט לוקחים חלק 7 מפעלי תעשייה ישראלים, המקבלים מימון מלא, ייעוץ, הכשרה וליווי טכני וארגוני, על ידי צוות מהנדסים ואנשי מקצוע. חברת שר יעוץ והדרכה מלווה 3 חברות בתהליך יישום המתודולוגיה אשר בימים אלו מתחילים ביישום פרויקטיי ההתייעלות שנבחרו.

   

  מתודולוגיית TEST  בנויה על ארבעה עקרונות עיקריים:
  1) חשיפת סך העלויות של "אי יעילות" סביבתית בתוך תהליכי הייצור באמצעות כימות של עלויות התפוקה של מה שאינו נכנס למוצר ונקרא עלויות NPO  (Non Product Outputs), וזיהוי מרכזי העלות במפעלים
  2) הערכת החיסכון במשאבים והביצועים הסביבתיים של המפעל ביחס לבנצ'מרק של הסקטור בעולם ושיטות עבודה בינלאומיות מקובלות.
  3) הבנת גורמי השורש לאי יעילות סביבתית תוך התמקדות בצרכני המפתח במפעלים בשילוב בחינת צרכי הליבה טרם הצעת הפתרונות לאי יעלות.
  4) התקנת מערכות מידע  וניטור יעלות על כל אחד מזרמי החומרים והאנרגיה העיקריים של המפעל  על מנת לזהות הזדמנויות התייעלות נוספות, לעקוב אחר הביצועים ולא פחות חשוב על מנת לגרום לגורמים האחראים לתת דין וחשבון על יעילות צריכת משאבים בנקודה בה הם משפיעים עליה.

   

  דוגמא לכך נחשפת באחד הכלים המאתגרים שהמתודולוגיה מציגה - כלי ה- MFCA (Material Flow Cost Accounting), אשר נועד לכמת את הזרימה והמלאי של חומרים בתהליכי הייצור בשני פרמטרים: פיזי וכספי. כלי ה- MFCA פותח במטרה לשפר את הפרודוקטיביות בתהליכים או בקווי ייצור. על ידי הפחתת הפחת מסייע כלי זה לחברות לצמצם את ההשפעה הסביבתית שלהן.
  על מנת לעשות שימוש בכלי זה, מנהל הכספים של החברה חייב להיות מעורב בתהליך, בעצם כך האחריות על התחום הסביבתי במפעל

  מועברת גם לידיו. שכן, מכורח תפקידו לצמצם את העלויות ולהגביר את הרווחיות הוא בעל האינטרס לייעל את הצריכה במקור ולא לטפל בקצה הצינור.

   

  האינטגרציה והיישום המותאם אישית לכל מפעל של המתודולוגיה, הכלים השונים ושלבי הביצוע, מביאים לכך שהתפוקות העיקריות של פרויקט MED-TEST כוללות אימוץ של שיטות עבודה המותאמות לסטנדרט בינלאומי, רכישת מיומנויות חדשות, יצירת תרבות ניהולית חדשה הכוללת שילוב אסטרטגיה סביבתית בהחלטות כלכליות. כל אלו מאפשרים לארגון להתקדם בדרך של שיפור והתייעלות סביבתית-כלכלית לקראת ייצור בר קיימא.


  כתבה: אסתר פלד-מנהלת פרויקטים בחטיבת איכות סביבה ובטיחות

   

  עבור לתוכן העמוד