צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  סקרי שפכים ופליטות לאוויר

  חידוש היתר הפליטה נדרש אחת ל7- שנים. תהליך הגשת ההיתר מורכב ומצריך זמן. בהתאם לסעיף 25(ב) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, בקשה לחידוש היתר פליטה תוגש לפחות שנה ולא מוקדם מ-18 חודשים לפני תום תוקפו של ההיתר, ולכן את תהליך הגשת הבקשה לחידוש ההיתר- מומלץ להתחיל לפחות שנתיים לפני תום תוקפו של ההיתר הקיים.
  לחברתנו ניסיון בליווי להקמת מערכות ניהול ובהגשת היתרי פליטה.קרא עוד
  בשנת 2011 נכנסו לתוקף כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב). הכללים הסמיכו את תאגידי המים כגורם האכיפה העיקרי של שפכי תעשייה, במטרה לשפר את איכות השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית. כפועל יוצא מהעלייה החדה באכיפת איכות השפכים ע"י תאגידי המים, מפעלים ובתי עסק רבים מקבלים חיובי תשלום גבוהים, עקב חריגות מערכי השפכים שהוגדרו בתקנות החדשות.קרא עוד
  המשרד להגנת הסביבה אימץ את התקינה האירופאית לאיכות אוויר, בהתבסס על מסמך ההנחיות הטכני לשמירה על איכות האוויר (TA Luft 2002). כחלק מאימוץ התקינה מבוצעת הסדרת פליטות לאוויר ממפעלים בעלי פוטנציאל פליטה נמוך ובינוני (מפעלים שאינם נדרשים להיתר פליטה, ע"פ חוק אוויר נקי), הכוללת הגשת סקר תהליכים ופליטות. הסקר נדרש ממפעלים חדשים כחלק מתנאי רישיון עסק בנושא איכות אוויר או ממפעלים קיימים בעת חידוש רישיון עסק.קרא עוד
  בשנים האחרונות אנו עדים למקרים רבים של חריגות מפעלים מערכי השפכים המותרים בחוק. כפועל יוצא, מפעלים רבים מקבלים קנסות גבוהים מתאגידי המים עבור אותן חריגות.
  על-מנת לצמצם או למנוע את החריגות ואת תשלום הקנסות, ניתן לבצע סקרי שפכים לצורך זיהוי ומניעת החריגות במקור.קרא עוד
  עבור לתוכן העמוד