צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  מבדקי אכיפה סביבתיים לזיהוי עמידה בדרישות חוק

  הגדל
                      
  רקע 
   
  בשנים האחרונות חלה עליה בישראל במספר דרישות החוק בתחומי הסביבה. דרישות אלו נוגעות באופן ישיר לתעשייה המקומית. בנוסף, ניתן לראות מגמת עליה באכיפת חוקים, אשר בעקבותיה חלה עליה ניכרת גם במספר כתבי האישום המוגשים נגד חברות והעומדים בראשן, עקב הפרות חוק בתחומי איכות הסביבה. 
  ארגונים רבים אינם מודעים למכלול דרישות החוק, הן הגנריות והן הפרטניות (תנאי רישיון עסק, היתרי רעלים ועוד) החלות עליהם בתחומי הסביבה השונים המשולבים בפעילותם השוטפת.
   
  בהתאם לחקיקה הסביבתית כיום, קיימת חובת פיקוח למנהלים לעשות כל שניתן כדי למנוע מהתאגיד או מעובדיו לעבור עבירות לפי חוק מסוים יש להוכיח "פעולות פיקוח" וכן "נקיטה בכל האמצעים הסבירים" לאיתור וטיפול בהפרות חוק. הדרך היעילה ביותר לעמידה בחובת פיקוח זו היא יישום תוכנית אכיפה (שבבסיסה ביצוע מבדק אכיפה).

  חברת "שר יעוץ והדרכה" מציעה שירותי אכיפה רגולטוריים פנימיים, על-מנת לסייע לארגונים לעמוד בדרישות החוק בתחום הסביבה החלות עליהם.

  תכולת השרות

  • מיפוי דרישות החוק בתחום הסביבה החלות על ארגון - זיהוי ומיפוי דרישות החוק הגנריות, הפרטניות (תנאי רישיון עסק, היתרי רעלים ועוד) והמקומיות (חוקי עזר ערוני) בתחומי הסביבה הרלוונטיות לארגונים ולאתרי הפעילות שלהם.
  •  הכנת רשימות תיוג - מותאמות לאתרים/ארגונים על סמך המיפוי בסעיף הקודם.
  • "מבדק אכיפה פנימי" - ביצוע מבדק באתרי הארגון ובחינת מידת עמידתו בדרישות הרגולטוריות השונות. במהלך המבדק מבוצעים סיורי שטח, פגישות וראיונות עם עובדים ובדיקת נהלים ורשומות.
  • הפקת דוח מבדק אכיפה מסכם - המתאר את הפערים שזוהו מהדרישות המוגדרות (בשיטת הרמזור: דרישה מיושמת/מיושמת חלקית/לא מיושמת)
  • פעילות תיקון ושיפור - הכנת תוכנית עבודה לתיקון הליקויים והממצאים שאותרו במבדקים.
  • ליווי הארגון ביישום תוכניות העבודה - לתיקון ושיפור הליקויים, תוך סיוע במציאת פתרונות סביבתיים רלוונטיים.


  עבור לתוכן העמוד