צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  סקר תהליכים ופליטות

  הגדל

  רקע:

   

  המשרד להגנת הסביבה אימץ את התקינה האירופאית לאיכות אוויר, בהתבסס על מסמך ההנחיות הטכני לשמירה על איכות האוויר (TA Luft 2002). כחלק מאימוץ התקינה מבוצעת הסדרת פליטות לאוויר ממפעלים בעלי פוטנציאל פליטה נמוך ובינוני (מפעלים שאינם נדרשים להיתר פליטה, ע"פ חוק אוויר נקי), הכוללת הגשת סקר תהליכים ופליטות. הסקר נדרש ממפעלים חדשים כחלק מתנאי רישיון עסק בנושא איכות אוויר או ממפעלים קיימים בעת חידוש רישיון עסק. 

  הסקר כולל פירוט תהליכי ייצור בעלי פוטנציאל לפליטת מזהמי אוויר, הצגה וחישוב פליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות מתהליכי הייצור. 

   

  חברת "שר יעוץ והדרכה" מציעה הכנה של הסקר וליווי המפעל עד לאישור הסקר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

   

  תכולת השרות:

  • סיור במפעל ואיסוף נתונים אודות תהליכי הייצור, לצורך איתור תהליכים בעלי פוטנציאל לפליטת מזהמי אוויר.איסוף נתונים אודות חומרי הגלם, מתקני שריפת דלקים, מתקני קדם טיפול במזהמי אוויר ועוד.
  • הכנת מסמך מסכם הכולל: הכנת תרשימי זרימה (בשיתוף המפעל), מילוי טפסי האקסל הנלווים לסקר התהליכים והפליטות הנדרשים ע"י המשרד להגנת הסביבה, תיאור מתקני קדם הטיפול במזהמי אוויר, ניתוח דו"חות דיגום ארובה וחישוב פליטות ממקורות בלתי מוקדיים.
  • ניתוח ממצאים, הסקת מסקנות ומתן הנחיות לשיפור איכות אוויר במפעלים.
  • ליווי המפעל עד לאישור הסקר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

   

   

  עבור לתוכן העמוד