צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

  .

  בקרת מדדי סביבה לתאגידים

  הגדל

  רקע:

  תאגידים רבים החלו להפנים את הצורך במדידת ביצועיהם הסביבתיים והשוואתם לביצועי מפעלים בעלי אופי דומה בארגון, או לתחום הייצור הרלוונטי בחברות ותאגידים מסקטורים דומים. במקביל, נושא מדדי הסביבה אף החל להיכלל כתנאי ברישיונות עסק בארגונים גדולים, כחלק מדרישות הרגולציה המקומית.

  (Key Performance Indicators (KPI הינה שיטה המאפשרת הצבת מדדי ביצוע עיקריים לחברות המעוניינות להשתפר בתחומי הסביבה כגון: התייעלות בצריכת אנרגיה ומים, הפחתת הטמנת פסולת, הגברת שיעור המחזור, שיפור בצריכת חומרי גלם ועוד. וכפועל יוצא להתייעל כלכלית לאור החיסכון בפרמטרים הנ"ל.

  השיטה כוללת מספר שלבים ביניהם קביעת מטרות ויעדי סביבה באתרי הארגון, תהליך זה מתבסס על מדידת נתונים והגדרת שיעור ההתייעלות הרצוי בכל אתר על בסיס המדדים שנקבעו. 

  הקמת מערך ניתוח ובקרה מסוג זה מאפשר לארגון ומקבלי ההחלטות בו לתכנן את השקעותיו לעתיד, ולהתרכז במהלכים שיובילו לחיסכון והתייעלות במדדים הסביבתיים הנדרשים בארגון.

  תכולת השירות:

  • אפיון מדדי הסביבה וההתייעלות הרלוונטיים לארגון ואתריו השונים.
  • תכנון והקמת מערך איסוף ובקרת נתוני מדדי הסביבה וההתייעלות באתרי הארגון.
  • חישוב וניתוח תקופתי של תוצאות מדדי הסביבה וההתייעלות באתרי הארגון וזיהוי פערים קיימים.
  • על בסיס נתוני מערך מדדי הסביבה וההתייעלות, קביעת מטרות ויעדים לשיפור, ושילובם בתכנית העבודה וההשקעות של הארגון לאתרי הפעילות השונים.
  עבור לתוכן העמוד