צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

שרותי חוק ההסדרים

הגדל

בנובמבר 2021 פורסם ברשומות חוק ההסדרים, אשר כולל מגוון תיקונים לחוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו – 2015. מרבית תיקוני החקיקה יכנסו לתוקף בינואר 2023. התיקונים העיקריים כוללים:

  • אימוץ חקיקה אירופאית בתחום מזהמים  – החל מחודש ינואר משרד הבריאות יתבסס על חקיקת מזהמים אירופית, כפועל יוצא הנחיות תקנות מ. הבריאות לעיניין מזהמים יתבטלו ברובן. במקומן יאומצו 3 רגולציות מזהמים - כימיים, ביולוגיים ושאריות ח. הדברה.
  • הארכת תוקף של חומרי גלם – כיום יצרני המזון נדרשים לעמידה בתקן HACCP ובאישור יצרן חומר הגלם. עם כניסת חוק ההסדרים לתוקף, לייצרנים בעלי אישור GMP ותקן HACCP לא יהיו מחוייבים באישור ייצרן חומר הגלם. והחל משנת 2026, תתווסף אפשרותלהארכת חיי מדף של חומר גלם לכל יצרן בעל מערכת ניהול איכות ובקרה עצמית ו-HACCP ללא אישור יצרן חומר הגלם.
  • חובת יישום מערכת בקרת איכות עצמית מבוססת על עקרונות HACCP ו- ISO 9001 (ללא חובת התעדה) החל משנת 2026. מערכת בקרת האיכות תבוקר ע"י משרד הבריאות כחלק מדרישות רישיון היצרן.
  • ביטול רשמיות תקני מזון למעט תקנים רוחביים, תקנים שמטרתם לשמור על בריאות הציבור ובהתחשב בנהוג במדינות המפותחות.
  • יבואן נאות –יבואן בעל מע' ניהול איכות בטיחות מזון המבוססת על HACCP ו- ISO9001 לתהליך היבוא יוכל להגיש בקשה לאישור כ"יבואן נאות". יבואן אשר יאושר כיבואן נאות ע"י מ. הבריאות, יוכל ליבא מזונות מסויימים, שעד כה יובאו במסלול מזון רגיש, ב"מסלול אירופי" שנחשב מקל יותר. 

תיקונים חוקיים אלו מצריכים היערכות של כלל יצרני ויבואני המזון. לחברת שר יעוץ והדרכה ניסיון וידע ייחודי בליווי חברות מזון בהטמעת שינויים רגולטוריים ותקניים.


תכולת השירותים (ניתן לקבל שירות אחד או יותר על סמך צרכי הארגון):

  1. ניתוח סיכונים לחומרי גלם, ועדכון מפרטים על בסיס שינויי הרגולציה
  2. הקמת מערכת ניהול איכות ובטיחות מוצר המתבססת על דרישות משרד הבריאות
  3. הקמת מערכת ניהול איכות ובטיחות מוצר ליבואן נאות ע"פ דרישות משרד הבריאות
  4. מיפוי דרישות המזהמים האירופאיות הרלוונטיות למוצרים
  5. הכנה וליווי בהגשת תיקי יבוא למשרד הבריאות בשלושת המסלולים: רגיל, רגיש ואירופי
למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי החברה שלנו במייל admin@2shrer.co.il או בטלפון 097492232
עבור לתוכן העמוד